Lietuvos policijos registruotų įvykių teritorinės sklaidos rodiklių nustatymas ir vertinimas

Apie projektą

Lietuvos policijos registruotų įvykių kartografavimas ir erdvinė analizė – remiasi 2015-2019 m. Lietuvos policijos registruotų įvykių registre (PRĮR) sukauptų įvykių duomenimis. Naudojant geografinės informacijos sistemų (GIS) metodus ir principus yra išskirti pagrindiniai rodikliai, apibrėžiantys įvykių struktūrą ir dinamiką. Didžiausias dėmesys skiriamas penkiems registruotų įvykių tipams – nusikaltimams prieš asmenį, vagystėms, viešosios tvarkos pažeidimams, turto sunaikinimui ar sugadinimui bei įvykiams, susijusiems su narkotikais. Projekto metu remiantis šiais rodikliais išanalizuota ir pasirinktais efektyviais kartografiniai metodais pavaizduota nusikalstamumo situacija Vilniaus miesto savivaldybėje. Projektu buvo siekiama prisidėti prie nusikalstamumo problemos ištirtumo, geresnio valdymo ir sprendimo Lietuvoje.

Tyrimo metu didelis dėmesys buvo skiriamas virtualiųjų stendų (angl. dashboard) kūrimui. Tai suvestinė, kurioje vizualizuojant duomenis pateikiamos pagrindinės įžvalgos. Informacijos suvestinė yra geografinės informacijos ir duomenų rodinys, leidžiantis stebėti įvykius, priimti sprendimus, informuoti kitus ir matyti tendencijas. Informacijos suvestinės skirtos rodyti kelias vizualizacijas, kurios veikia kartu viename ekrane. Informacijos suvestines sudaro konfigūruojami elementai, tokie kaip žemėlapiai, sąrašai, diagramos, matuokliai ir indikatoriai, ir jie užima 100 procentų programos naršyklės lango. Elementai gali būti išdėstyti arba sugrupuoti įvairiais būdais. Labai svarbus aspektas, jog informacijos suvestinės yra sukurtos taip, kad jas suprastų visi vartotojai, t.y. ne tik GIS specialistai, bet ir su tuo nieko bendro neturintys asmenys (Esri documentation, 2020).

Projekto metu buvo sukurti 5 virtualieji stendai – kiekvienam įvykių tipui po vieną. Visi šie virtualieji stendai yra tokios pačios struktūros:

  • integruoti 4 žemėlapiai – absoliutaus įvykių skaičiaus, santykinio įvykių skaičiaus 1000 gyventojų, vietos koeficiento ir karštųjų zonų;
  • pateikiamos visų integruotų žemėlapių legendos;
  • vartotojui suteikiama galimybė pasirinkti laikotarpį nuo 2015 m. iki 2019 m.;
  • vartotojas gali žemėlapyje identifikuoti gardeles, artinti/tolinti vaizdą bei paieškos laukelyje įvedus norimą adresą – surasti tam tikrą vietą.

Duomenų šaltiniai

Virtualiųjų stendų kūrimui buvo naudojami duomenys:

  • Policijos registruojamų įvykių registro pagrindu sudaryta duomenų bazė(© Lietuvos Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, 2020; © Kostas Gružas, 2021);
  • Bandomojo 2020 m. gyventojų surašymo duomenys pagal deklaruotą gyvenamąją vietą (© Lietuvos statistikos departamentas, 2020);
  • Vilniaus miesto savivaldybės seniūnaitijų ribos (© SĮ Vilniaus planas, 2018);
  • Lietuvos seniūnijų ribos iš šalies Adresų registro (© VĮ Registrų centras, 2021).

Projekto duomenų atsisiuntimas

Jūs turite galimybę parsisiųsti Policijos registruojamų įvykių registro (PRĮR) 2015–2019 m. geoerdvinius duomenis su papildomais rodikliais shape formatu, kurie apibendrinti  naudojant LKS-94 1×1 km tinklelį. Dėl konfidencialumo nėra pateikiamas tikslus gyventojų skaičius gardelėse, kur jų yra mažiau nei 10. Dėl šios priežasties minėtose gardelėse pateikiamas atsitiktinis skaičius mažesnis nei 10.

Aprašas

Apibendrintų analitinių PRĮR duomenų aprašas (pdf)

Duomenys

Apibendrinti analitiniai PRĮR duomenys shape formatu