Researches and Projects

Public Space for Publishing The Research Results by Members of Lithuanian Cartographic Society

Plants and Animals
in the Oikonyms
of Lithuania

Interactive toponymical map presented here shows 2332 inhabited places of Lithuania that have names (oikonyms) associated with vegetation and animals.

Spatial Distribution of Criminal Events Over Lithuania in 2015-2019

The main research question – regional peculiarities of the distribution of crime that cannot be accounted for by the density of population and the level of urbanization.

Lietuvos policijos registruotų įvykių teritorinės sklaidos rodiklių nustatymas ir vertinimas

Projekto tikslas – sukurti Vilniaus miesto nusikalstamumo situacijos rodiklių erdvės–laiko sklaidos modelį, kuris leistų pažinti nusikalstamumo tendencijas bei geriau planuoti visuomenės saugumo užtikrinimo priemones.

Lietuvos vaikų sąmonės žemėlapių tyrimas

Vilniaus universiteto tarpdisciplininis projektas, kuris siekia bendradarbiaujant kartografijos, aplinkosaugos ir edukologijos mokslo šakoms labiau pažinti krizių laikotarpiu (2020–2023 m.) Barbaros Petchenik konkursuose dalyvavusių vaikų sąmonės žemėlapius ir prisidėti prie šios gana naujos tyrimų srities savo įžvalgomis. Projektas yra remiamas Vilniaus universiteto Mokslo skatinimo fondo.

Do you like our activities?

The members of the Lithuanian Cartographic Society are map-minded and like-minded people. Together we organize events, implement science promotion activities, publish publications, in which we share experiences. Sounds interesting? You can join to!

lkd_bg_3
Follow us

Join our active and ever-growing Facebook group.