Apie LKD

Lietuvos kartografų draugija (LKD) – nacionalinė mokslinė-visuomeninė asociacija, savanoriškos narystės pagrindu vienijanti fizinius asmenis, kuriems rūpi kartografijos mokslas, praktika ir edukacija Lietuvos valstybėje.

Trumpai apie LKD

Lietuvos kartografų draugija (toliau LKD) yra savanoriška savarankiška visuomeninė organizacija, vienijanti asmenis, besidominčius kartografija, dalyvaujančius rengiant kartografijos specialistus, remiančius kartografijos mokslo pažangą. Draugijos nariu gali tapti kiekvienas Lietuvos ar užsienio pilietis.

LKD buvo įkurta 2002 m. gruodžio 19 d. Vilniaus universiteto Kartografijos centro iniciatyva siekiant suburti šios profesijos – mokslo, meno ir verslo – atstovus Lietuvoje, kurie iki tol buvo išsisklaidę po įvairias įstaigas, įmones, profesines organizacijas. 

2003 metų rugpjūčio mėnesį Durbane, Pietų Afrikoje Tarptautinės Kartografų Asociacijos (www.icaci.org) Generalinė asamblėja vienbalsiai priėmė Lietuvą, atstovaujamą LKD, į savo gretas.

Lietuvos kartografų draugija - 1

Tikslai ir uždaviniai

Pagrindinis draugijos tikslas – paskatinti kartografijos mokslo pažangą ir sustiprinti sąsają su gamybos bei valdymo institucijomis. Įstatuose išvardinti šie pagrindiniai draugijos uždaviniai:

  • kartografinių žinių skleidimas Lietuvoje
  • naujų kartografinių technologijų ir metodologijų diegimas
  • ryšių koordinavimas tarp mokslo, mokymo ir gamybos institucijų
  • kartografinių kūrinių kokybės gerinimas
  • atstovavimas valstybei tarptautinėse kartografinėse organizacijose.

Draugijos valdyba

2018 – 2022 metai

pirmininkas dr. Andrius Balčiūnas

sekretorė dr. Giedrė Beconytė

iždininkė Neringa Mačiulevičiūtė-Turlienė

 

Valdybos nariai:

dr. Linas Bevainis

Aira Dubikaltienė

Valdas Urbanavičius

Jovita Žemaitienė

 

Revizijos komisija:

Rita Viliuvienė (komisijos pirmininkė)

dr. Artūras Bautrėnas

Loreta Šutinienė

Rekvizitai

Kodas Juridinių asmenų registre: 195763139

Buveinės adresas: M.K.Čiurlionio 21/27, LT-03101, Vilnius.

Atsiskaitomoji sąskaita: LT767300010078074861

Tapk draugijos nariu

LKD nariu galite tapti susipažinę su draugijos įstatais ir sumokėję nario mokestį. Įveskite savo informaciją arba atsiųskite sekretorei spausdintą nustatytos formos prašymą, kurį rasite skiltyje “Narystė LKD”.

LKD veiklos ataskaitos

2021 m. ataskaitos

Santrauka: 2021 m. LKD veiklos ataskaita.

Veiklos ataskaita: Peržiūrėti

2020 m. ataskaitos

Santrauka: 2020 m. LKD veiklos ir finansinė ataskaitos.

Veiklos ataskaita: Peržiūrėti

Finansinė ataskaita: Peržiūrėti

2019 m. veiklos ataskaita

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta 2019 m. LKD veiklos ataskaita.

Nuoroda: Peržiūrėti

Patvirtinimo data: 2020-01-21

2018 m. veiklos ataskaita

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta 2018 m. LKD veiklos ataskaita.

Nuoroda: Peržiūrėti

Patvirtinimo data: 2019-01-30

2017 m. veiklos ataskaita

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta 2017 m. LKD veiklos ataskaita.

Nuoroda: Peržiūrėti

Patvirtinimo data: 2018-01-24

2016 m. veiklos ataskaita

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta 2016 m. LKD veiklos ataskaita.

Nuoroda: Peržiūrėti

Patvirtinimo data: 2017-01-11

2015 m. veiklos ataskaita

Santrauka: Šiame dokumente yra pateikta 2015 m. LKD veiklos ataskaita.

Nuoroda: Peržiūrėti

Patvirtinimo data: 2016-01-2020