Apie LKD

Lietuvos kartografų draugija (LKD) – nacionalinė mokslinė-visuomeninė asociacija, savanoriškos narystės pagrindu vienijanti fizinius asmenis, kuriems rūpi kartografijos mokslas, praktika ir edukacija Lietuvos valstybėje.

Trumpai apie LKD

Lietuvos kartografų draugija (toliau LKD) yra savanoriška savarankiška visuomeninė organizacija, vienijanti asmenis, besidominčius kartografija, dalyvaujančius rengiant kartografijos specialistus, remiančius kartografijos mokslo pažangą. Draugijos nariu gali tapti kiekvienas Lietuvos ar užsienio pilietis.

LKD buvo įkurta 2002 m. gruodžio 19 d. Vilniaus universiteto Kartografijos centro iniciatyva siekiant suburti šios profesijos – mokslo, meno ir verslo – atstovus Lietuvoje, kurie iki tol buvo išsisklaidę po įvairias įstaigas, įmones, profesines organizacijas. 

2003 metų rugpjūčio mėnesį Durbane, Pietų Afrikoje Tarptautinės Kartografų Asociacijos (www.icaci.org) Generalinė asamblėja vienbalsiai priėmė Lietuvą, atstovaujamą LKD, į savo gretas.

Lietuvos kartografų draugija - 1

Tikslai ir uždaviniai

Pagrindinis draugijos tikslas – paskatinti kartografijos mokslo pažangą ir sustiprinti sąsają su gamybos bei valdymo institucijomis. Įstatuose išvardinti šie pagrindiniai draugijos uždaviniai:

  • kartografinių žinių skleidimas Lietuvoje
  • naujų kartografinių technologijų ir metodologijų diegimas
  • ryšių koordinavimas tarp mokslo, mokymo ir gamybos institucijų
  • kartografinių kūrinių kokybės gerinimas
  • atstovavimas valstybei tarptautinėse kartografinėse organizacijose.

Draugijos valdyba

2023- 2027 metai

pirmininkas dr. Andrius Balčiūnas

atsakingoji sekretorė dr. Giedrė Beconytė

iždininkė Neringa Mačiulevičiūtė-Turlienė

Valdybos nariai:

dr. Linas Bevainis

Kostas Gružas

Samanta Klusytė

Valdas Urbanavičius


Revizijos komisija:

dr. Donatas Ovodas (komisijos pirmininkas)

Jurgita Mikailionienė

Gabrielė Zubovič

Rekvizitai

Kodas Juridinių asmenų registre: 195763139

Buveinės adresas: M.K.Čiurlionio 21, LT-03101, Vilnius.

Atsiskaitomoji sąskaita: LT767300010078074861

Tapkite draugijos nariui

LKD nariu galite tapti susipažinę su draugijos įstatais ir sumokėję nario mokestį. Atsiųskite mums nustatytos formos prašymą, kurį rasite skiltyje “Narystė LKD”.

LKD veiklos ataskaitos

2023 m. veiklos ataskaita, patvirtinta 2024 01 19: Peržiūrėti

2022 m. veiklos ataskaita, patvirtinta 2023 02 01: Peržiūrėti

2021 m. veiklos ataskaita, patvirtinta 2022 02 15: Peržiūrėti

2020 m. veiklos ataskaita, patvirtinta 2021-02-04Peržiūrėti

2019 m. veiklos ataskaita, patvirtinta 2020-01-21: Peržiūrėti

2018 m. veiklos ataskaita, patvirtinta 2019-01-30: Peržiūrėti

2017 m. veiklos ataskaita, patvirtinta 2018-01-24: Peržiūrėti

2016 m. veiklos ataskaita, patvirtinta 2017-01-11: Peržiūrėti

2015 m. veiklos ataskaita, patvirtinta 2016-01-20: Peržiūrėti