Renginiai

Organizuojami ir įvykę draugijos organizuoti mokslo ir mokslo populiarinimo renginiai, renginių medžiaga ir kita informacija

Cartocon 2024

Konferencija vyks 2024 m. lapkričio 29 d. Vilniuje, VU MKIC

Pranešėjų registracija jau greitai!

RENGINIŲ ARCHYVAS

Simpoziumas
EI! Kur EIname? Valstybės erdvinės informacijos ekosistema Lietuvoje

Renginio metu aptarti visuomenei svarbūs su viešu erdvinių duomenų dalijimusi susiję klausimai.  Ar bus užtikrintas ir plėtojamas  keitimasis  valstybės erdviniais duomenimis, šių duomenų sąveikumas. Kokių veiksmų valstybės duomenų teikėjai imasi ar imsis siekdami derinti erdvinius duomenis ir mažinti neefektyvių sprendimų, kai jie dubliuojami, pasekmes. Kaip išlaikyti, plėsti ir konsoliduoti erdvinės informacijos tvarkymo ir analizės kompetencijas valstybėje, kaip konsultacines paslaugas padaryti skaidrias ir pasiekiamas  kuo platesniam organizacijų ratui.  Kokie uždaviniai keliami specialistus rengiančioms aukštosioms mokykloms. Interaktyvios sesijos metu nagrinėti galimi Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros raidos scenarijai. 

Simpoziume aktyviai dalyvavo Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros valdytojo – LR Aplinkos ministerijos atstovai. 

Dėkojame pranešėjams ir dalyviams, visą dieną diskutavusiems apie Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros problemas ir ateities raidos scenarijus. 

Cartocon
2018, 2019, 2022

Konferencija apie kartografijos bei GIS technologijų taikymą bei mokslinių tyrimų praktiką Lietuvoje: istorija, šiandienos patirtis, ateities perspektyvos. Mokslo ir technologijų konferencija visiems, kurie kuria, naudoja, tyrinėja, programuoja ar tiesiog domisi žemėlapiais.

Konferencijos tikslas – stiprinti Lietuvos kartografijos, geografinės informacijos ir technologijų, nuotolinių tyrimų sričių mokslininkų bei versle dirbančių tyrėjų bendradarbiavimą ir gerinti jų informuotumą.

Visual analytics workshop
2018

Pranešėjai : Dr. Gennady ANDRIENKO and Dr. Natalia ANDRIENKO, Fraunhofer Institute IAIS – Intelligent Analysis and Information Systems Germany.

Visual analytics aims to combine the strengths of human and computer data processing. Visualization, whereby humans and computers cooperate through graphics, is the means through which this is achieved. Sophisticated synergies are required for analyzing spatio-temporal data and solving spatio-temporal problems. It is necessary to take into account the specifics of the geographic space, time, and spatio-temporal data.

Tarptautinis vaikų žemėlapio konkursas
2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023

B. Petchenik vardo pasaulinis vaikų žemėlapio konkursas pradėtas organizuoti nuo 1993 m. Tarptautinė Kartografų Asociacija vienija kartografų draugijas iš 84 valstybių, kurios gali dalyvauti konkurse. Konkursas vyksta kas dveji metai TKA tarptautinės konferencijos metu. Kiekviena valstybė narė vykdo nacionalinius konkursus bei atranką savo šalyje ir 6 atrinktus darbus siunčia į tarptautinę parodą, kurios metu išaiškinami nugalėtojai.

Konkursą Lietuvoje organizuoja Lietuvos Kartografų Draugija, kuri nuo 2003 m. rugpjūčio mėn. yra TKA narė. 

GIS - paprasta ir atvira
2014, 2015

Konferencijos “GIS – paprasta ir atvira” tikslas – suburti kartu specialistus, kurie savo kasdienėje veikloje taiko ir naudoja atvirus GIS sprendimus, ir pradedančiuosius GIS technologijų naudotojus, kuriems šių specialistų žinios gali padėti. 

Konferencijoje pranešimus skaitė valstybės institucijų, verslo organizacijų, mokslo atstovai, o mokymų metu pristatyta kaip paprastai ir greitai pradėti naudoti atviro kodo GIS programinę įrangą kasdieniuose darbuose.

Nuo kartografijos iki geografinės informacijos mokslo
2013

Mokslinė konferencija skirta M.K.Radvilos Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės žemėlapio 400 metų jubiliejui

Šia konferencija siekta išryškinti kartografijos svarbą ir tęstinumą bei nubrėžti jos tolesnio vystymo Lietuvos valstybėje kryptis.

Tarp konferencijos kviestinių pranešėjų – pasaulinio lygio mokslininkai: Tarptautinės kartografų asociacijos viceprezidentas prof. dr. Menno-Jan Kraak (Olandija) ir Geovizualizavimo komisijos pirmininkas dr. Gennady Andrienko (Vokietija), Lietuvos institucijų ir verslo atstovai.

Tapk draugijos nariu

LKD nariu galite tapti susipažinę su draugijos įstatais ir sumokėję nario mokestį. Įveskite savo informaciją arba atsiųskite sekretorei spausdintą nustatytos formos prašymą, kurį rasite skiltyje “Narystė LKD”.