Vagysčių virtualusis stendas

Vagysčių virtualiajame stende pateikiami keturių skirtingų rodiklių žemėlapiai – absoliutaus įvykių skaičiaus; santykinio įvykių skaičiaus; vietos koeficiento; karštųjų ir šaltųjų zonų.

Absoliutaus vagysčių skaičiaus žemėlapiai atskleidžia, kur fiksuojamas didžiausias šio tipo įvykių skaičius. VAG labiau paplitę centrinėje miesto dalyje – Naujamiestyje, Senamiestyje, Šnipiškėse, Žirmūnuose, Šeškinėje, Pašilaičių pietrytinėje ir Fabijoniškių pietinėje dalyje, Viršuliškėse, Lazdynų šiaurinėje, Vilkpėdės centrinėje dalyje. Taip pat, išsiskiria nedidelės teritorijos ir miesto periferijoje – Grigiškių centrinė dalis ar Naujosios Vilnios centrinė – rytinė dalis. Pastebimas didesnis vagysčių skaičius Pilaitės centrinėje ir Naujininkų šiaurinėje dalyje. Stebint absoliutaus skaičiaus kitimą 2015–2019 m. laikotarpiu pastebime, jog didžiausias įvykių skaičius išlieka centrinėje miesto dalyje, tačiau reikia atkreipti dėmesį į pavienes gardeles Grigiškėse, Naujoje Vilnioje, Paneriuose, Naujininkuose, kur absoliutus įvykių skaičius nėra labai didelis, tačiau išlaiko tendenciją būti didesniu nei aplinkinėse teritorijose.

Santykinis įvykių skaičius leidžia geriau lyginti gardeles tarpusavyje, nes šiuo atveju iš dalies panaikiname gyventojų skaičiaus įtaką vagysčių paplitimui. Matome, jog santykinio skaičiaus žemėlapiai atskleidžia šiek tiek kitokią situaciją – centrinė miesto dalis neišsiskiria taip aiškiai, kaip absoliutaus skaičiaus žemėlapiuose. Pastebime naujas problemines teritorijas – Panerių centrinė ir šiaurinė dalys, Naujininkų šiaurinė dalis. Taip pat, išsiskiria ir Verkių seniūnija, kur pastebima vis daugiau pavienių gardelių su didesniu santykiniu įvykių skaičiumi. Stebint santykinio skaičiaus kitimą 2015–2019 m. laikotarpiu ypatingai išsiskiria šiaurinė Panerių dalis, kur akivaizdžiai išaugo įvykių skaičiaus. Taip pat, galime pastebėti, jog vagysčių koncentracija šiek tiek mažesnė centrinėje miesto dalyje, lyginant su absoliutaus įvykių skaičiaus žemėlapiais.

Vietos koeficientas parodo teritorijas, kuriose vagystės yra santykinai labiau dominuojančios, negu kitose teritorijose. Šių žemėlapių pagalba galima susidaryti labai įdomią įžvalgą – nors absoliutus smurtinių įvykių skaičius didesnis centrinėje miesto dalyje, tačiau visgi, vagystės santykinai didesnę dalį sudaro miesto periferijoje. Žinoma, yra teritorijų ir centrinėje miesto dalyje, kur koeficientas viršija 1 ar net 2 (Šnipiškės, Šeškinė, Žirmūnai), tačiau teritorijos nėra tokios išsiskiriančios. Nors pastebime, jog vagystės santykinai labiau dominuoja miesto periferijoje, tačiau lyginant vietos koeficiento ir santykio skaičiaus žemėlapius ypatingai išsiskiria kelios teritorijos – Panerių šiaurinė/centrinė dalis, Pilaitės centrinė dalis, Verkių pietvakarinė dalis, Rasos ir Naujosios Vilnios paribio zona. Ne tik santykinis įvykių skaičius yra didelis, tačiau ir vietos koeficientas atskleidžia, jog smurtiniai įvykiai čia paplitę labiau, lyginant su kitų tipų įvykiais. Stebint vietos koeficiento kitimą 2015–2019 m. laikotarpiu galime pastebėti ir teigiamų tendencijų – vagysčių vietos koeficientas pastebimai mažėja centrinėje Vilniaus dalyje. Tiesa, Panerių šiaurinė dalis ar Pilaitės šiaurinė dalis kelia nerimą – čia vietos koeficientas išlieka aukštas visu nagrinėjamu laikotarpiu.

Išskiriamos karštosios ir statistiškai nereikšmingos zonos. Galima pastebėti, jog šaltųjų zonų 2015–2019 m. laikotarpiu nebuvo išskirta. Karštoji zona nuo 2015 iki 2017 m. nelabai keitėsi. Ji apėmė Panerių šiaurinę dalį, Grigiškių rytinę, Lazdynų vakarinę ir Vilkpėdės vakarinę dalis. Nuo 2018 m. pradėjo formuotis dar viena karštoji teritorija – Naujininkų šiaurinėje, Vilkpėdės rytinėje ir Naujamiesčio pietinėse dalyse. Svarbu atkreipti dėmesį į karštųjų zonų pokytį šioje teritorijoje 2015–2019 m. laikotarpiu. Matome, kaip karštoji zona Panerių, Grigiškių, Lazdynų, Vilkpėdės rajonų dalyse nuo 2015 m. vis plečiasi. Galiausiai, 2018 m. susiformuoja naujoji karštoji zona, kuri taip pat šiek tiek išsiplečia 2019 m. Pastebima gana aiški skiriamoji teritorija tarp dviejų karštųjų zonų.