Lietuvos kartografų draugija

Lietuvos kartografų draugija (LKD) yra savanoriška savarankiška visuomeninė organizacija, vienijanti asmenis, besidominčius kartografija, dalyvaujančius rengiant kartografijos specialistus, remiančius kartografijos mokslo pažangą. Draugijos nariu gali tapti kiekvienas Lietuvos ar užsienio pilietis.

Lietuvos kartografų draugijos
projektai ir veiklos

Pagrindiniai draugijos iniciatyvinės grupės tikslai: paskatinti kartografijos mokslo pažangą ir sustiprinti sąsają su gamybos bei valdymo institucijomis. Draugija organizuoja temines konferencijas, mokymus, konkursus, skatina žinių apie kartografijos mokslą ir technologijas sklaidą. Susipažinkite su pagrindiniais mūsų projektais.

Kartografijos metraštis

Internetinis projektas skirtas supažindinti plačiąją visuomenę su kartografija Lietuvoje: mokslu, amatu, profesija ir hobiu.

Cartocon

Konferencija apie kartografijos bei GIS technologijų taikymą, mokslinius tyrimus Lietuvoje: istorija, šiandienos patirtis, ateities perspektyvos.

100 Lietuvos žemėlapių

Projekto tikslas – žemėlapiai, pasiūlyti kartografų, istorikų, geografų, o kartu ir kiekvieno iš Jūsų, kurie yra svarbūs, brangūs ir aktualūs Lietuvai.

Vaikų piešinių konkursas

Barbaros Petchenik vardo tarptautinis vaikų žemėlapių konkursas „Mums patinka žemėlapiai!", vienijantis kartografų draugijas iš 84 valstybių.

Mokslas visiems

Mokslo populiarinimui skirti mokymosi resursai, filmai, vaizdinė medžiaga. Žemėlapiai ir erdviniai duomenys mokymui ir mokymuisi.

Andriaus Kapočiūno premija

Metinė premija, skiriama už profesionaliai parengtą kartografinį kūrinį, kuris gali padėti pagerinti aplinkosaugos politiką ar plėtros strategijas.

LKD |
Lietuvos kartografų draugija

LKD buvo įkurta 2002 m. gruodžio 19 d. Vilniaus universiteto Kartografijos centro iniciatyva siekiant suburti šios profesijos – mokslo, meno ir verslo – atstovus Lietuvoje, kurie iki tol buvo išsisklaidę po įvairias įstaigas, įmones, profesines organizacijas. Steigiamąjame susirinkime dalyvavo 32 atstovai iš 9 organizacijų. 

Susipažinkite su draugija

LKD gretose nuolat yra apie 70 narių. Joje proporcingai atstovaujamas mokslas, verslas ir institucijos. Svarbus LKD tikslas yra palaikyti ryšius ir keistis informacija tarp skirtingo tipo organizacijų, įtraukti į bendras veiklas susijusių sričių atstovus.

lkd_bg_3
Bendraukime

Prisijunkite prie mūsų aktyvios, bendraujančios ir nuolat augančios Facebook grupės.

Lietuvos kartografų draugija - 1