LKD narystė

Norėdami įstoti į LKD turite užpildyti ir elektroniniu paštu atsiųsti pasirašytą nustatytos formos prašymą adresu lietuvoskartografija@gmail.com.  Pasirašyti prašymą galima el. parašu arba faksimile. 

Atsisiųsti prašymo formą

 

Naujo LKD narių priėmimą svarsto ir tvirtina LKD valdyba kiekvieno metų ketvirčio pabaigoje. Apie priėmimą nauji nariai  informuojami el. paštu.

LKD informaciniai pranešimai siunčiami Jūsų nurodytais kontaktais, todėl pasirūpinkite, jog jie būtų aktualūs. Pasikeitus el. pašto adresui ar kitai svarbiai informacijai, nepamirškite apie tai pranešti. Primename, kad balsuoti visuotiniuose susirinkimuose tvirtinant LKD sprendimus gali tik LKD nariai, sumokėję einamųjų metų nario mokestį.

Vieša LKD informacija skelbiama LKD puslapiuose lietuvoskartografija.lt ir Facebook socialiniame tinkle.


Asmens duomenų tvarkymas

Lietuvos kartografų draugija (įmonės kodas – 306205513, buveinės adresas: M.K.@iurlionio 21, LT-03101 Vilnius, toliau – LKD) yra įsipareigojusi saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą bei jų pateiktus asmens duomenis.

LKD, veikdama kaip savo narių asmens duomenų valdytoja ir tvarkytoja,  tvarko narių pateiktus asmens duomenis narių registracijos, identifikavimo ir informavimo tiesiogiai ir per LKD naujienlaiškius tikslais.

Asmens duomenų tvarkymo pagrindas – sutikimas, kurį stojantysis į LKD pažymi prašyme. Nariai turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais. Sutikimą  tvarkyti asmenis duomenis pakartotinai pateikti arba atšaukti, taip pat pateikti klausimus apie asmens duomenų tvarkymą LKD galima parašius prašymą adresu lietuvoskartografija@gmail.com.

Nario mokestis

Metinis LKD nario mokestis nuo 2024 m. sausio 1 d. yra 15 Eur.

Nario mokestį galite sumokėti pavedimu į LKD banko sąskaitą:

Lietuvos kartografų draugija

Įstaigos kodas: 195763139

A/s: LT767300010078074861

Mokėjimo paskirtis: nurodykite metus, už kuriuos mokate; jei vienu pavedimu mokamas mokestis už kelis LKD narius – visų vardus ir pavardes.