Įvykių, susijusių su narkotikais virtualusis stendas

Įvykių, susijusių su narkotikais virtualiajame stende pateikiami keturių skirtingų rodiklių žemėlapiai – absoliutaus įvykių skaičiaus; santykinio įvykių skaičiaus; vietos koeficiento; karštųjų ir šaltųjų zonų.

Absoliutaus įvykių, susijusių su narkotikais skaičiaus žemėlapiai atskleidžia, kur fiksuojamas didžiausias šio tipo įvykių skaičius. NAR labiau paplitę centrinėje miesto dalyje, o ypatingai išsiskiria Naujamiestis, Senamiestis ir Naujininkų centrinė – šiaurinė dalis. Taip pat, išsiskiria nedidelės teritorijos ir miesto periferijoje su šiek tiek didesniu įvykių skaičiumi – didžioji dalis Grigiškių ar Naujosios Vilnios centrinė dalis. Stebint absoliutaus skaičiaus kitimą 2015–2019 m. laikotarpiu pastebime, jog didžiausias įvykių skaičius išlieka Naujamiestyje, Senamiestyje ir Naujininkų centrinėje – šiaurinėje dalyje. Svarbu atkreipti dėmesį, jog čia ne tik išlieka didelis įvykių skaičius, tačiau ir pati teritorija praktiškai nesikeičia.

Santykinis įvykių skaičius leidžia geriau lyginti gardeles tarpusavyje, nes šiuo atveju iš dalies panaikiname gyventojų skaičiaus įtaką įvykių, susijusių su narkotikais paplitimui. Matome, jog santykinio skaičiaus žemėlapiai atskleidžia šiek tiek kitokią situaciją – centrinė miesto dalis neišsiskiria taip aiškiai, kaip absoliutaus skaičiaus žemėlapiuose. Pakankamai aiškiai išsiskiria probleminė teritorija centrinėje Naujininkų dalyje, kur visu nagrinėjamu laikotarpiu santykinis įvykių skaičius yra aukštas, o pati teritorija išlieka praktiškai identiška. Stebint santykinio skaičiaus kitimą 2015–2019 m. laikotarpiu išsiskiria jau minėta teritorija Naujininkuose, kuri kinta labai nežymiai visu laikotarpiu. Taip pat, galime pastebėti pavienes gardeles, kur santykinis įvykių skaičius vienais ar kitais metais pastebimas didesnis, tačiau kažkokių aiškesnių tendencijų ar probleminių teritorijų įžvelgti negalime.

Vietos koeficientas parodo teritorijas, kuriose įvykiai, susiję su narkotikais yra santykinai labiau dominuojantys, negu kitose teritorijose. Šių žemėlapių pagalba galima pastebėti, jog Naujininkų centrinė dalis išsiskiria ne tik dideliu absoliučiu ir santykiniu įvykių skaičiumi, tačiau čia aiškiai išsiskiria teritorija su dideliu vietos koeficientu. Taip pat, galime atkreipti dėmesį į centrinę Vilniaus miesto dalį, kur koeficientas nėra didelis. Be to, kiekvienais metais pasitaiko pavienių gardelių (dažniausiai miesto periferijoje) su didesniu vietos koeficientu. Stebint vietos koeficiento kitimą 2015–2019 m. laikotarpiu galime pastebėti, jog probleminėje teritorijoje Naujininkuose yra pastebimi tam tikri pokyčiai – tarkime 2017 m. išsiskyrė šiek tiek mažesnis arealas su dideliu vietos koeficientu, tačiau 2018 ir 2019 m. situacija vėl suprastėjo ir tapo labai panaši į 2015–2016 m. laikotarpį. Taip pat, svarbu atkreipti dėmesį į 2018 m., nes šiaurinėje, šiaurės vakarinė Vilniaus miesto savivaldybės dalyje galima pastebėti išskirtinai daug pavienių gardelių, kur pastebimas didelis vietos koeficientas.

Išskiriamos karštosios ir statistiškai nereikšmingos zonos. Galima pastebėti, jog šaltųjų zonų 2015–2019 m. laikotarpiu nebuvo išskirta. Karštoji zona nuo 2015 iki 2017 m. visiškai nepasikeitė ir buvo pastebima centrinėje Naujininkų dalyje. 2018 m. karštoji zona minimaliai prasiplėtė – į šiaurę nuo prieš tai buvusios karštosios zonos. Esminis ir didžiausias karštosios zonos pokytis pastebimas 2019 m., kai zona išsiplėtė ir apėmė ne tik centrinę Naujininkų dalį, tačiau ir šiaurinę, vakarinę, rytinę bei ištįso į pietus nuo prieš tai buvusios karštosios zonos. Galime pastebėti, jog karštoji zona 2019 m. apėmė ir Rasų centrinę dalį. Karštoji zona Naujininkuose sutampa su probleminėmis teritorijos iš absoliutaus ir santykinio skaičiaus bei vietos koeficiento žemėlapių.