Įvykių, susijusių su smurtu virtualusis stendas

Įvykių, susijusių su smurtu virtualiajame stende pateikiami keturių skirtingų rodiklių žemėlapiai – absoliutaus įvykių skaičiaus; santykinio įvykių skaičiaus; vietos koeficiento; karštųjų ir šaltųjų zonų.

Absoliutaus smurtinių įvykių skaičiaus žemėlapiai atskleidžia, kur fiksuojamas didžiausias šio tipo įvykių skaičius. ASM labiau paplitę centrinėje miesto dalyje – Naujamiestyje, Senamiestyje, Šnipiškėse, Žirmūnuose, Šeškinėje, Pašilaičių ir Fabijoniškių pietrytinėse dalyse, Viršuliškėse. Taip pat, išsiskiria nedidelės teritorijos ir miesto periferijoje – Grigiškių centrinė dalis ar Naujosios Vilnios centrinė – rytinė dalis. Stebint absoliutaus skaičiaus kitimą 2015–2019 m. laikotarpiu reikia atkreipti dėmesį į Viršuliškes, Šeškinę, Justiniškes, Pašilaičių ir Fabijoniškių pietrytines dalis, nes ten pastebimas ASM skaičiaus didėjimas.

Santykinis įvykių skaičius leidžia geriau lyginti gardeles tarpusavyje, nes šiuo atveju iš dalies panaikiname gyventojų skaičiaus įtaką smurtinių įvykių paplitimui. Matome, jog santykinio skaičiaus žemėlapiai atskleidžia visiškai kitokią situaciją – centrinė miesto dalis neišsiskiria taip aiškiai, kaip absoliutaus skaičiaus žemėlapiuose. Pastebime naujas problemines teritorijas – Grigiškės, Panerių centrinė ir šiaurinė dalys, Naujininkai, Naujoji Vilnia. Stebint santykinio skaičiaus kitimą 2015–2019 m. laikotarpiu išsiskiria šiaurinė Panerių dalis, kur akivaizdžiai išaugo įvykių skaičiaus, o tuo pačiu ryškiai padidėjo teritorija, kur tų įvykių santykinis skaičius yra gana didelis.

Vietos koeficientas parodo teritorijas, kuriose smurtiniai įvykiai yra santykinai labiau dominuojantys, negu kitose teritorijose. Šių žemėlapių pagalba galima susidaryti labai įdomią įžvalgą – nors absoliutus smurtinių įvykių skaičius didesnis centrinėje miesto dalyje, tačiau visgi, smurtiniai įvykiai santykinai didesnę dalį sudaro miesto periferijoje. Matome, jog, Naujamiestis, Senamiestis, Šnipiškės neišsiskiria dideliu vietos koeficientu, o kai kur jis net mažesnis už 1! Nors pastebime, jog smurtiniai įvykiai santykinai labiau dominuoja miesto periferijoje, tačiau lyginant vietos koeficiento ir santykio skaičiaus žemėlapius ypatingai išsiskiria dvi teritorijos – Panerių šiaurinė/šiaurės vakarinė dalis ir Naujosios Vilnios ir Antakalnio paribio zona. Čia ne tik santykinis įvykių skaičius yra didelis, tačiau ir vietos koeficientas atskleidžia, jog smurtiniai įvykiai čia paplitę labiau, lyginant su kitų tipų įvykiais. Stebint vietos koeficiento kitimą 2015–2019 m. laikotarpiu labiausiai išsiskiria tos pačios dvi Vilniaus miesto teritorijos – Panerių šiaurinė/šiaurės vakarinė dalis ir riba tarp Naujosios Vilnios ir Antakalnio. Galima pastebėti, jog čia smurtiniai įvykiai užima vis svarbesnę dalį, lyginant su kitų tipų įvykiais.

Išskiriamos karštosios, šaltosios ir statistiškai nereikšmingos zonos. Galima pastebėti, jog karštoji zona nuo 2015 iki 2018 m. nelabai keitėsi. Ji apėmė Lazdynus, Naujamiestį, Senamiestį, Vilkpėdę, didelę dalį Naujininkų ir Rasų. Taip pat, karštoji zona apima ir Panerių Šiaurės rytinę dalį 2015 m. Svarbu atkreipti dėmesį į Panerius ir karštosios zonos pokytį šioje teritorijoje 2015–2019 m. laikotarpiu. Matome, kaip 2015 m. karštoji zona dengė šiaurės rytinę dalį, tačiau su kiekvienais metais situacija keitėsi ir karštoji zona judėjo į vakarus. Panaši situacija buvo iki pat 2018 m., tačiau 2019 m. karštoji zona tapo gerokai mažesnė ir pasidalino iš vieno didelio arealo į du mažesnius – šiaurinėje Panerių dalyje ir šiaurinėje Naujininkų dalyje. 2018 m. išsiskiria gana didelėmis šaltosiomis zonomis – Panerių pietinėje dalyje, Antakalnio šiaurės rytinėje dalyje, Verkių šiaurinėje ir Pilaitės šiaurės vakarinėje dalyje.