Andriaus Kapočiūno metinė premija už aplinkos problemų žemėlapį
Andrew Kapochunas' Environmental Map Award

Andrius Kapočiūnas (Andrew Kapochunas)

Trumpa informacija apie premijos steigėją

Istorija

A. Kapočiūno premijos už aplinkos problemų žemėlapį laureatai nuo premijos įsteigimo 2019 metais.

Paraiška

Informacija paraiškų teikėjams

Andriaus Kapočiūno metinė premija už aplinkos problemų žemėlapį (Andrius Kapočiūnas Environmental Map Award) skiriama už bet kokio tipo originalų kartografinį darbą – tai gali būti žemėlapių serija ar atlasas, interneto žemėlapių projektas,  mobilioji žemėlapio programėlė ar kt., todėl toliau apibendrintai vadinama Kūriniu.

Premija skiriama už profesionaliai parengtą originalų kartografinį Kūrinį, kuris gali tiesiogiai ar netiesiogiai (pavyzdžiui, per poveikį rinkėjams) padėti pagerinti valstybės ir (arba) verslo organizacijų aplinkosaugos politiką ar plėtros strategijas. Pretenduoti gali kiekvienas pilnametis nuolatinis Lietuvos gyventojas, turintis visas autoriaus (sudarytojo) teises į Kūrinį ir laiku pateikęs paraišką Lietuvos kartografų draugijai. Pateiktus Kūrinius vertins LKD ekspertų komisija pagal šiuos kriterijus:

  • Poveikis (aiškiai išreikštas tikslas ir žemėlapio praktinė vertė) – 40%;
  • Duomenų kokybė (patikimumas, išsamumas, tikslumas, atitinkantys žemėlapio tikslą) – 30%;
  • Kartografinio vaizdo kokybė (aiškumas, semantinis taisyklingumas, estetika, stilius) – 30%.
Vertinantys ekspertai ir jų šeimos nariai tais metais į premiją pretenduoti negali. LKD sudarytai komisijai įvertinus paraiškas ir priėmus sprendimą dėl nugalėtojo, premija išmokama per 30 d. po to kai LKD paskelbia apie nugalėtoją. Premija išmokama grynaisiais (eurais). Pagal Lietuvos įstatymus būtinus mokesčius sumoka LKD iš savo lėšų. Premiją įteikia Premijos steigėjas arba LKD atstovas.

Galimos temos – pasaulinio klimato atšilimo poveikis; plėtros ir industrializacijos poveikis (miškams, rūšių įvairovei, vandens ir oro kokybei, žmonių sveikatai); kitos aktualios aplinkos problemos; problemų sprendimo priemonės; priemonių poveikio vertinimas.

Galimi kartografinių kūrinių tipai: spaudai ar platinimui internete skirti žemėlapiai, atlasai, kitų, taip pat inovatyvių, formų kartografiniai kūriniai, atitinkantys šias sąlygas:

  • Kūrinyje panaudoti žemėlapio idėją atitinkančio tikslumo ir patikimi geografiniai erdviniai duomenys, žinoma geografinių koordinačių sistema; jei aktualu, žemėlapio projekcija ir mastelis;
  • Taisyklinga kartografinė vizualizacija (žemėlapio sutartinių ženklų sistema), atitinkanti žemėlapio perteikiamą žinią, pateikta legenda;
  • Kūrinio (sudarytojas, platinimo teisių savininkas) turi turėti visas teises naudoti ir perduoti LKD visą žemėlapiui panaudotą trečiųjų šalių informaciją. Autorius turi sutikti leisti visiems ir nemokamai atsisiųsti žemėlapį (spaudinį – spaudai tinkamos kokybės);
  • Kartografinio kūrinio autorius (sudarytojas, platinimo teisių savininkas) turi sutikti leisti pristatyti kūrinį Lietuvos žiniasklaidoje, Lietuvos kartografų draugijos interneto svetainėse, žemėlapių galerijoje 100lietuvoszemelapiu.lt, Andriaus Kapočiūno interneto svetainėse LithuanianMaps.com ir NewYorkMapSociety.org. 

Paraiškos teikiamos iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos 24 valandos. Pretenduoti gali nuolatiniai Lietuvos gyventojai, pateikę paraišką Lietuvos kartografų draugijai.

Paraiškos formą galite atsisiųsti čia.

Premijuotas Kūrinys bus pristatomas Lietuvos žiniasklaidoje, Lietuvos kartografų draugijos interneto svetainėse, žemėlapių galerijoje 100lietuvoszemelapiu.lt, Andriaus Kapočiūno interneto svetainėse LithuanianMaps.com ir NewYorkMapSociety.org. Informacija apie premiją skelbiama Lietuvos kartografų draugijos interneto svetainėse ir platinama žiniasklaidai.

Tapk draugijos nariu

LKD nariu galite tapti susipažinę su draugijos įstatais ir sumokėję nario mokestį. Įveskite savo informaciją arba atsiųskite sekretorei spausdintą nustatytos formos prašymą, kurį rasite skiltyje “Narystė LKD”.