Andriaus Kapočiūno metinė premija už aplinkos problemų žemėlapį
(Andrius Kapočiūnas Environmental Map Award)

 

Andrius Kapočiūnas (Andrew Kapochunas) – lietuvių kilmės žemėlapių kolekcionierius – gimė 1947 metais lietuvių-estų pabėgėlių stovykloje Kempten, Vokietijoje. 1949 metais kartu su trimis seserimis atvyko į Niujorką, kur praleido didžiąją dalį savo gyvenimo. Baigęs Niujorko universiteto Biologinės iliustracijos specialybę, dirbo leidyboje, vėliau tiesioginės rinkodaros srityje. Šeimos istorija bei įvykiai, nulėmę jo gyvenimą, įkvėpė Andrių Kapočiūną kolekcionuoti Lietuvos žemėlapius. Šiuo metu jis prižiūri dvi žemėlapių svetaines internete: www.LithuanianMaps.com ir www.NewYorkMapSociety.org.

Lietuvos kartografų draugija (LKD) yra savanoriška savarankiška visuomeninė organizacija, vienijanti asmenis, besidominčius kartografija, dalyvaujančius rengiant kartografijos specialistus, remiančius kartografijos mokslo pažangą. LKD nariu gali tapti kiekvienas Lietuvos ar užsienio pilietis. LKD buvo įkurta 2002 m. gruodžio 19 d. Vilniaus universiteto Kartografijos centro iniciatyva siekiant suburti po įvairias įstaigas, įmones, profesines organizacijas išsisklaidžiusius šios profesijos – mokslo, meno ir verslo – atstovus Lietuvoje. 2003 metų rugpjūčio mėnesį Lietuva, atstovaujamą LKD, tapo visaverte Tarptautinės Kartografų Asociacijos (www.icaci.org) nare. LKD nuolat organizuoja įvairius mokslo, geografinės informacijos technologijų ir mokslo komunikacijos renginius, tarptautinio vaikų žemėlapio konkurso nacionalinį etapą, skatina verslą kurti, o visuomenę – naudoti kokybiškus žemėlapius. 

Andrius Kapočiūnas 2017 metais įsitraukė į Lietuvos kartografų draugijos veiklą. Metinę 500 Eur premiją už aplinkos problemų žemėlapį (tai gali būti ir žemėlapių serija ar atlasas, todėl toliau apibendrintai vadinama Kūriniu) Andrius įsteigė 2019 metais, paskatintas minčių apie žemėlapio vaidmenį skatinant žmones domėtis ir suprasti, kaip aplinka veikia visuomenę ir kaip visuomenė, žmonės keičia aplinką.

Premija 

 

Andriaus Kapočiūno metinė premija už aplinkos problemų žemėlapį (Andrius Kapočiūnas Environmental Map Award) skiriama už profesionaliai parengtą originalų kartografinį Kūrinį, kuris gali tiesiogiai ar netiesiogiai (pavyzdžiui, per poveikį rinkėjams) padėti pagerinti valstybės ir (arba) verslo organizacijų aplinkosaugos politiką ar plėtros strategijas. Pretenduoti gali kiekvienas pilnametis nuolatinis Lietuvos gyventojas, turintis visas autoriaus (sudarytojo) teises į Kūrinį ir laiku pateikęs paraišką Lietuvos kartografų draugijai. Pateiktus Kūrinius vertins LKD ekspertų komisija pagal šiuos kriterijus:

  • Poveikis (aiškiai išreikštas tikslas ir žemėlapio praktinė vertė) – 40%;
  • Duomenų kokybė (patikimumas, išsamumas, tikslumas, atitinkantys žemėlapio tikslą) – 30%;
  • Kartografinio vaizdo kokybė (aiškumas, semantinis taisyklingumas, estetika, stilius) – 30%.
Vertinantys ekspertai ir jų šeimos nariai tais metais į premiją pretenduoti negali. LKD sudarytai komisijai įvertinus paraiškas ir priėmus sprendimą dėl nugalėtojo, premija išmokama per 30 d. po to kai LKD paskelbia apie nugalėtoją. Premija išmokama grynaisiais (eurais). Pagal Lietuvos įstatymus būtinus mokesčius sumoka LKD iš savo lėšų. Premiją įteikia Premijos steigėjas arba LKD atstovas.

Galimos temos – pasaulinio klimato atšilimo poveikis; plėtros ir industrializacijos poveikis (miškams, rūšių įvairovei, vandens ir oro kokybei, žmonių sveikatai); kitos aktualios aplinkos problemos; problemų sprendimo priemonės; priemonių poveikio vertinimas.

Galimi kartografinių kūrinių tipai: spaudai ar platinimui internete skirti žemėlapiai, atlasai, kitų, taip pat inovatyvių, formų kartografiniai kūriniai, atitinkantys šias sąlygas:

  • Kūrinyje panaudoti žemėlapio idėją atitinkančio tikslumo ir patikimi geografiniai erdviniai duomenys, žinoma geografinių koordinačių sistema; jei aktualu, žemėlapio projekcija ir mastelis;
  • Taisyklinga kartografinė vizualizacija (žemėlapio sutartinių ženklų sistema), atitinkanti žemėlapio perteikiamą žinią, pateikta legenda;
  • Kūrinio (sudarytojas, platinimo teisių savininkas) turi turėti visas teises naudoti ir perduoti LKD visą žemėlapiui panaudotą trečiųjų šalių informaciją. Autorius turi sutikti leisti visiems ir nemokamai atsisiųsti žemėlapį (spaudinį – spaudai tinkamos kokybės);
  • Kartografinio kūrinio autorius (sudarytojas, platinimo teisių savininkas) turi sutikti leisti pristatyti kūrinį Lietuvos žiniasklaidoje, Lietuvos kartografų draugijos interneto svetainėse, žemėlapių galerijoje 100lietuvoszemelapiu.lt, Andriaus Kapočiūno interneto svetainėse LithuanianMaps.com ir NewYorkMapSociety.org. 

Paraiškos teikiamos iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos 24 valandos. Pretenduoti gali nuolatiniai Lietuvos gyventojai, pateikę paraišką Lietuvos kartografų draugijai (toliau – LKD).

Premijos dydis – 500 Eur. Ji skiriama kiekvienų metų rudenį už profesionaliai parengtą originalų kartografinį kūrinį (žemėlapį, žemėlapių seriją ar atlasą; toliau – Kūrinys), kuris gali tiesiogiai ar netiesiogiai (pavyzdžiui, per poveikį rinkėjams) padėti pagerinti valstybės ir (arba) verslo organizacijų aplinkosaugos politiką ar plėtros strategijas.

Paraiškos formą galite atsisiųsti čia.

Užpildyta ir pasirašyta paraiška (elektroninė kopija) turi būti išsiųsta iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos 24 valandos el. paštu lietuvoskartografija@gmail.com.

Dėmesio! Prašome nepridėti prie el. laiško didelės apimties Kūrinio kopijų. Paraiškoje turi būti nurodytas interneto adresas, kuriuo jas galima pasiekti. Tinka WeTransfer laikina nuoroda, tačiau ji turi galioti bent 6 dienas nuo išsiuntimo. Dalinantis nuoroda privačioje interneto duomenų saugykloje, ja turi būti pasidalinta su el. pašto adreso lietuvoskartografija@gmail.com savininku.

Premijuotas Kūrinys bus pristatomas Lietuvos žiniasklaidoje, Lietuvos kartografų draugijos interneto svetainėse, žemėlapių galerijoje 100lietuvoszemelapiu.lt, Andriaus Kapočiūno interneto svetainėse LithuanianMaps.com ir NewYorkMapSociety.org. Informacija apie premiją skelbiama Lietuvos kartografų draugijos interneto svetainėse ir platinama žiniasklaidai.

Tapk draugijos nariu

LKD nariu galite tapti susipažinę su draugijos įstatais ir sumokėję nario mokestį. Įveskite savo informaciją arba atsiųskite sekretorei spausdintą nustatytos formos prašymą, kurį rasite skiltyje “Narystė LKD”.