Andrius Kapočiūnas

Lietuvių kilmės žemėlapių kolekcionierius A. Kapočiūnas (Andrew Kapochunas) gimė 1947 metais lietuvių-estų pabėgėlių stovykloje Kemptene, Vokietijoje. 1949 metais kartu su trimis seserimis jis atvyko į Niujorką, kur praleido didžiąją dalį savo gyvenimo. Baigęs Niujorko universiteto Biologinės iliustracijos specialybę, dirbo leidyboje, vėliau tiesioginės rinkodaros srityje. Šeimos istorija bei įvykiai, nulėmę jo gyvenimą, įkvėpė A. Kapočiūną  kolekcionuoti Lietuvos žemėlapius. Jis yra sukūręs žemėlapių kolekciją internete:  www.LithuanianMaps.com, kuri šiuo metu yra perduodama palaikyti Lietuvos kartografų draugijai. A. Kapočiūnas rengia straipsnius ir skaito pranešimus apie kartografiją, palaiko Niujorko žemėlapių draugijos svetainę www.NewYorkMapSociety.org bei Lietuvos istorijai ir kultūrai skirtą interneto žurnalą Lithuanian Journalhttps://www.lithuanianjournal.org/.

2017 metų vasarį Andrius Kapočiūnas aktyviai įsitraukė į Lietuvos kartografų draugijos (LKD) veiklą, 2017 m.  rudenį jau atstovavo Lietuvos kartografų draugiją tarptautinėje kartografų konferencijoje Vašingtone.

Metinę 500 Eur premiją už aplinkos problemų žemėlapį Andrius įsteigė 2019 metais, paskatintas minčių apie žemėlapio vaidmenį skatinant žmones domėtis ir suprasti, kaip aplinka veikia visuomenę ir kaip visuomenė, žmonės keičia aplinką.