Paraiška

Paraiškos teikiamos iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos 24 valandos. Pretenduoti gali nuolatiniai Lietuvos gyventojai, pateikę paraišką Lietuvos kartografų draugijai.

Premijos dydis – 500 Eur. Ji skiriama kiekvienų metų rudenį už profesionaliai parengtą originalų kartografinį kūrinį (žemėlapį, žemėlapių seriją ar atlasą; toliau – Kūrinys), kuris gali tiesiogiai ar netiesiogiai (pavyzdžiui, per poveikį rinkėjams) padėti pagerinti valstybės ir (arba) verslo organizacijų aplinkosaugos politiką ar plėtros strategijas.

Paraiškos formą galite atsisiųsti čia.

Užpildyta ir pasirašyta paraiška (elektroninė kopija) turi būti išsiųsta iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos 24 valandos el. paštu lietuvoskartografija@gmail.com.

Dėmesio! Prašome nepridėti prie el. laiško didelės apimties Kūrinio kopijų. Paraiškoje turi būti nurodytas interneto adresas, kuriuo jas galima pasiekti. Tinka WeTransfer laikina nuoroda, tačiau ji turi galioti bent 6 dienas nuo išsiuntimo. Dalinantis nuoroda privačioje interneto duomenų saugykloje, ja turi būti pasidalinta su el. pašto adreso lietuvoskartografija@gmail.com savininku.

Premijuotas Kūrinys bus pristatomas Lietuvos žiniasklaidoje, Lietuvos kartografų draugijos interneto svetainėse, žemėlapių galerijoje 100lietuvoszemelapiu.lt, Andriaus Kapočiūno interneto svetainėse LithuanianMaps.com ir NewYorkMapSociety.org. Informacija apie premiją skelbiama Lietuvos kartografų draugijos interneto svetainėse ir platinama žiniasklaidai.