EI! Kur EIname? Valstybės Erdvinės Informacijos ekosistema Lietuvoje

Simpoziumas

2023 m. lapkričio 10 d. 10–17 val. Vilniaus universiteto ChGF Geomokslų institutas (žemėlapis)

2021–2023 metais vyko svarbios permainos Lietuvos erdvinių duomenų infrastruktūroje. 2023-01-03 VĮ „GIS-Centras“ buvo sujungta su kitomis dviem Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) pavaldžiomis valstybės įmonėmis į VĮ Žemės ūkio duomenų centrą. Pakeitus Geodezijos ir kartografijos įstatymą nuo 2023-01-04 Aplinkos ministerija (AM) iš (ŽŪM) perėmė geodezijos, kartografijos, erdvinių duomenų rinkinių tvarkymo ir Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros plėtojimo funkcijas.  Aplinkos ministerijoje šios srities valdymui sukurta Erdvinių duomenų politikos grupė.  Įgyvendinant įstatymo nuostatas pradėjo veikti Topografijos ir inžinerinės informacijos infrastruktūros informacinė sistema (TIIIS), integruojanti savivaldybių stambaus mastelio duomenis. Keitėsi jos ir dar dviejų  svarbių valstybės informacinių sistemų – LEI portalo ir Georeferencinio pagrindo kadastro valdytojas ir du kartus – tvarkytojas. Keitėsi Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų erdvinių duomenų rinkinio (SŽNS) tvarkytojas ir specifikacija. SŽNS duomenis sistemina, į nekilnojamojo turto registrą įtraukia bei visuomenei  nuo 2023 m. gegužės teikia VĮ Registrų centras. 2023 m. liepą pradėta Miškų valstybės kadastro reorganizacija, kadastro tvarkytojo funkcijos iš Valstybinės miškų tarnybos perduodamos VĮ Registrų centras.  Sėkmingai pasibaigė ES direktyvos 2007/2/EB (INSPIRE) direktyvos įgyvendinimo esminis etapas, sukūręs ES INSPIRE paslaugų sistemą. INSPIRE metodologija taikoma ir įgyvendinant EK komunikato dėl Didelės vertės duomenų rinkinių sąrašo ir jo pakartotino naudojimo nuostatų, įgyvendinančių Atvirų duomenų direktyvos nuostatas, reikalavimus. Prie erdvinių atvirų duomenų sklaidos reikšmingai prisideda Valstybės duomenų agentūra.

Pagal 2023-06-29 priimtas ir 2024-01-01 įsigaliosiančias Žemės įstatymo nuostatas pertvarkoma Žemės informacinė sistema į valstybės valdomos žemės administravimo informacinę sistemą, o miestų ir miestelių teritorijose disponavimas valstybine žeme iš Nacionalinės žemės tarnybos perduodamas savivaldybėms.

2023-09-13 priimtas Vyriausybės nutarimas, kuris įsigalios nuo 2024-01-01 – šiuo nutarimu valstybinius geodezijos ir kartografijos darbus ir erdvinių duomenų informacinių sistemų tvarkymą iš ŽŪDC perims Aplinkos ministerijos kompetencijos viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra.

Kaip ir anksčiau, visuomenei svarbūs su viešu erdvinių duomenų dalijimusi susiję klausimai.  Ar bus užtikrintas ir plėtojamas  keitimasis  valstybės erdviniais duomenimis, šių duomenų sąveikumas. Kuriems duomenų rinkiniams  numatytas atvėrimas ir neatlygintina prieiga. Koks yra (bus) atveriamų duomenų aktualumas ir kokybė. Kokių veiksmų valstybės duomenų teikėjai imasi ar imsis siekdami derinti erdvinius duomenis ir mažinti neefektyvių sprendimų, kai jie dubliuojami, pasekmes. Kaip išlaikyti, plėsti ir konsoliduoti erdvinės informacijos tvarkymo ir analizės kompetencijas valstybėje, kaip konsultacines paslaugas padaryti skaidrias ir pasiekiamas  kuo platesniam organizacijų ratui.  Kokie uždaviniai keliami specialistus rengiančioms aukštosioms mokykloms.

VAIZDO ĮRAŠAS

Renginio nuotraukos (bus paskelbta)

Pranešimų skaidrės 

 1. Erdvinės informacijos infrastruktūra – anksčiau ir dabar. Dr. Giedrė Beconytė. Vilniaus universitetas
 2. Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros vizija. Dr. Aušra Kalantaitė. LR Aplinkos ministerija
 3. Lietuvos kartografavimo programos 2024–2026 m. metmenys. Dr. Saulius Urbanas. LR Aplinkos ministerija
 4. Lietuvos erdvinės informacijos portalo vaidmuo EIIInga Andriuškevičiūtė.  ŽŪDC Erdvinės informacijos departamentas (buv. “GIS-Centras”,nuo 2024 m. SSVA)
 5. Lietuvos valstybinis geodezinis pagrindas. Habil. dr. Eimuntas K. Paršeliūnas (VilniusTech)
 6. Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklas (LitPOS). Dr. Linas Bevainis (Vilniaus universitetas, ŽŪDC EID). 
 7. “Mastelis” – reliktas ar būtinybė? Laurynas Liudvinavičius ir Marius Marma. ŽŪDC Erdvinės informacijos departamentas 
 8. INSPIRE paslaugų poveikis LEII plėtrai. Aurelija Šturaitė. ŽŪDC Erdvinės informacijos departamentas.
 9. Valstybės duomenys – nepanaudotas turtas I. Mantas Butrimavičius. Valstybės duomenų agentūra
 10. Valstybės duomenys – nepanaudotas turtas II.  Jana Vanagė. Valstybės duomenų agentūra
 11. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (SŽNS) ir kiti pagrindiniai erdviniai duomenys Registrų centre. Albertas Pajarskas. VĮ Registrų centras
 12. Palydoviniai vaizdai valstybės erdvinės informacijos ekosistemoje. Evaldas Rožanskas. UAB „Via GIS“

Minčių žemėlapiai (bus paskelbta). Interaktyvioje svarstymų sesijoje su fasilitatore dr. Giedre Godiene  trijose grupėse aptarti valstybės erdvinių duomenų politikos scenarijai, jų privalumai ir trūkumai.

Svarbiausi klausimai ir atsakymai (bus paskelbta)