Lietuvos valstybės sienų kaitos žemėlapis kaip populiariojo funkcinio stiliaus pavyzdys

Santrauka

Tyrimo tikslas – sudaryti interaktyvų populiariojo funkcinio stiliaus žemėlapį, laikantis teorinės funkcinio stiliaus prieigos. Funkcinis stilius padeda ne tik pasirinkti, ką vaizduoti žemėlapyje, bet ir kaip vaizduoti. Tuo tikslu sudarytas Lietuvos valstybės sienų kaitos žemėlapis. Jis atspindi Lietuvos valstybės sienos ir teritorijos pokyčius nuo valstybės kūrimosi pradžios iki dabartinės situacijos su ekstremaliais pokyčiais ir transformacijomis, įvykusiais per 1000 metų laikotarpį. Žemėlapis pasižymi populiariuoju kartografinės kalbos funkciniu stiliumi ir yra skirtas plačiajam naudotojų ratui edukaciniais tikslais. Populiariojo funkcinio stiliaus elementai, pavyzdžiui, stiliaus ypatybės ir priemonės, yra vertinami pagal stilistinę motyvaciją ir pagrįstumą. Žemėlapio turinys perteikiamas aiškiai ir paprastai su saikingais akcentais ir ekspresija. Metafora, hiperbolė ir antitezė yra stilistinių priemonių, naudojamų informacijai žemėlapyje pateikti, pavyzdžiai. Žemėlapio funkcionalumas įtakoja funkcinį stilių ir galutinę žemėlapio grafinę išvaizdą. Didelis informacijos kiekis pasiekiamas per interaktyvias nuorodas, taip išlaikant neperkrautą kartografinį vaizdą. Lietuvos valstybės sienų kaitos žemėlapis yra funkcinio stiliaus teorijos integravimo į kartografavimo praktiką pavyzdys.

Raktiniai žodžiai: kartografinis funkcinis stilius, kartografinė kalba, kontekstas, stilistinės priemonės

Valstybės sienų duomenys: © LNB Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras