2019Žemėlapių serija „Kauno ąžuolyno medžių būklė ir tvarkymo galimybės“. Danas Augutis. Lietuvos gamtos fondas.

Kauno ąžuolynas – bene vienintelis Europoje tokio dydžio plačialapių miškas, žaliuojantis miesto apsuptyje. Pagrindinė parko vertybė – brandūs ąžuolai, kurie džiugina parko lankytojus ir yra svarbi buveinė retiems ir nykstantiems organizmams, įrašytiems į Raudonąją knygą. Vis dėlto, kasmet dėl amžiaus, žmogaus veiklos ar blogos priežiūros ąžuolyne žūsta po keletą senųjų medžių.

Žemėlapių serija apibendrina 2019 m. vykdytų tyrimų metu surinktą informaciją apie senuosius Kauno ąžuolyno medžius. 2019 m. vasarą Lietuvos gamtos fondas vertino senųjų medžių būklę Kauno ąžuolyne. Ši studija – pirmas išsamus ekologinis senųjų medžių būklės įvertinimas, kai pagal vieningą metodiką aprašyta didžioji dalis parko medžių, įvertinta jų būklė bei išsaugojimui reikalingi darbai. Iš viso aprašyti beveik 500 ąžuolyne augančių senųjų ąžuolų, liepų ir kitų medžių.

Žemėlapiai sudaryti įgyvendinant projektą „Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas“ (LIFE16 NAT/LT/000701). Jų tikslas – suprantamai ir aiškiai pavaizduoti surinktą informaciją apie medžius, jų būklę, reikalingus tvarkymo darbus.

Žemėlapiai naudojami planuojant ąžuolyno medžių tvarkymo darbus bei informuojant visuomenę apie vertingus medžius ir jų būklę. Žemėlapiai pateikti prezentacijos formatu, skirtu konferencijoms, seminarams ar pasitarimams. Rūpindamiesi senais medžiais išsaugosime daugybę nykstančių gyvūnų, augalų ir grybų rūšių!

Apdovanojimas įteiktas 2019 m. gruodžio 11 d. nacionalinėje konferencijoje CartoCon 2019.  Ta proga premijos steigėjas buvo atvykęs į Lietuvą ir asmeniškai įteikė premijos diplomą.

Projekto pristatymas
Atgarsiai žiniasklaidoje