2023

Interneto žemėlapio projektas “Pasiūlyk saugomą teritoriją“.
Giedrius Motiejūnas, VšĮ Gamtos paveldo fondas 
Projekto  „Lietuvos saugomų teritorijų tinklo plėtra Europos žaliojo kurso kontekste“ apimtyje. 

 

 1 pav. Saugomų teritorijų pasiūlymų interaktyvus žemėlapis.

Žemėlapiai buvo sukurti kaip Gamtos paveldo fondo vykdyto projekto „Lietuvos saugomų teritorijų tinklo plėtra Europos žaliojo kurso kontekste“ ir šią interaktyvią sistemą sudaro 3 dalys.

Pirmoji žemėlapių sistemos dalis yra skirta susipažinti su Lietuvos saugomų teritorijų tinklu ir projekto „Lietuvos saugomų teritorijų tinklo plėtra Europos žaliojo kurso kontekste“ duomenų analizės rezultatais, kuriuos atliko Gamtos paveldo fondo specialistai, bei palyginti, kaip gauti rezultatai koreliuoja su Lietuvos saugomų teritorijų tinklu.

2 pav. Bioįvairovės apsaugai svarbios teritorijos (BĮST) ir anglies kiekiai dirvožemyje iki 30 cm gylio.

Antroji, pagrindinė interaktyvios sistemos dalis, suteikia žmonėms galimybę pasiūlyti gamtos kampelius, galbūt tik jiems žinomus, kuriems gali grėsti sunaikinimas ir kuriuos dėl to reikėtų įtraukti į Lietuvos Saugomų teritorijų tinklą. Arba atvirkščiai – galima siūlyti teritorijas, kurios jau yra nukentėję ir kurioms būtų reikalingas atkūrimas. Šie visuomenės pasiūlymai įtraukiami į projekto „Lietuvos saugomų teritorijų tinklo plėtra Europos žaliojo kurso kontekste“ rezultatus. Ekspertams išanalizavus situaciją, siūlymai saugomų teritorijų plėtrai teikiami už ją atsakingoms institucijoms.
Pasiūlyti saugomą teritoriją yra labai paprasta, tereikia užpildyti trumpą formą ir pažymėti vietovę formoje įkeltame žemėlapyje.

Toliau naudodami sistemą galime peržiūrėti žemėlapį, kuris vaizduoja kokių pasiūlymų jau yra pateikę žmonės, kuriose vietose yra numatytos saugomos teritorijos savivaldybių bendruosiuose planuose, bei kurios teritorijos šiuo metu yra steigimo stadijoje. Be abejo šiame žemėlapyje galėsite išvysti ir teritoriją kurią pasiūlėte Jūs.

 

Žemėlapis. “Saulės energijos potencialo pastatų stogams vertinimas Tauragės mieste
Neilas Žarskas. Vilniaus universitetas, kartografijos ir geoinformatikos katedra

Žemėlapis „Saulės energijos potencialo pastatų stogams vertinimas Tauragės mieste“. Neilas Žarskas. Vilniaus universitetas, kartografijos ir geoinformatikos katedra.

Svarbiausias saulės energijos potencialo pastatų stogams žemėlapio sudarymo tikslas yra suprantamai ir aiškiai pateikti informaciją apie Tauragės miesto teritorijoje išsidėsčiusius tinkamus pastatų stogus saulės elektrinėms įrengti. Šis žemėlapis leidžia pamatyti situaciją, kiek yra tinkamų pastatų stogų saulės elektrinėms montuoti ir kuriuose pastatuose sumontavus jas bus sugeneruojamas didžiausias ar mažiausias elektros energijos kiekis.

Nustatant tinkamus pastatų stogus saulės elektrinėms įrengti, buvo atsižvelgta į 4 kriterijus:

  1. Stogų nuolydis, kuris turi būti ne didesnis nei 45 laipsniai;
  2. Stogai turi gauti ne mažiau kaip 800 kWh/m2 saulės spinduliuotės;
  3. Stogai neturi būti orientuoti šiaurės kryptimi;
  4. Pastatas turi turėti didesnį nei 30 m2 tinkamo stogo paviršiaus.

Žemėlapyje matoma 4113 pastatų (iš viso Tauragės mieste yra 7962 pastatai) ir sudaro 51,66 proc. Pastatai yra suskirstyti į 6 intervalus pagal natūralių lūžių metodą. Pirmame intervale 3,35–14,65 MWh sudaro 3465 pastatai, antrame intervale 14,66–38,57 MWh – 372 statiniai, trečiame 38,58–84,03 MWh – 187 statiniai, kitame 84,04–169,20 MWh – 57 pastatai, priešpaskutiniame 169,21–398,22 MWh – 26 statiniai, o paskutiniame intervale 398,23–1001,87 MWh – 6 pastatai. Visų pastatų elektros energijos gamybos potencialas sudaro 57635,3 MWh, o vidurkis vieno statinio – 14,013 MWh.