2021Interaktyvus Vilniaus miesto oro kokybės žemėlapis. Agnė Eigminienė, Povilas Rinkūnas, Linas Vaitkevičius, Rūta Četrauskaitė ir Rima Vaicekauskaitė. SĮ “Vilniaus planas”.

Vilniaus m. savivaldybės užsakymu parengta profesionali aplinkos oro kokybės svetainė.
Tai pirmasis tokio pobūdžio darbas ir interaktyvus žemėlapis, kuriame viešai ir detaliai publikuojami aktualūs, istoriniai (nuo 2014 m.) ir prognozės (2025 m.) Vilniaus miesto oro taršos duomenys. Iki šiol visapusiško žemėlapio, apimančio ir taršos sklaidos modeliavimo rezultatus, ir natūrinių tyrimų duomenis – nebuvo. Internetinėje svetainėje kartu su parengta informacija, kiekvienas gyventojas, plėtrą vystanti ar planuojanti organizacija, gali susipažinti ir įsivertinti oro kokybę juos dominančioje teritorijoje.

Žemėlapiai svarbūs planuojant ūkinę veiklą, miesto planavimui, strateginiams sprendimams priimti, kontrolei, visuomenės švietimui ir informavimui vykdyti. Žemėlapiuose pateikiami duomenys – tai akredituotų laboratorijų tyrimų rezultatai. Taršos sklaidos žemėlapiai sumodeliuoti aplinkos apsaugos agentūros oro kokybės vertinimo ar SIA „ELLE“ / SĮ „Vilniaus planas“ specialistų.

Publikuojami duomenys sukaupti iš viešai prieinamos informacijos: Aplinkos apsaugos agentūros tyrimai ir žemėlapiai; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos duomenys.

Projektas įgyvendintas naudojantis ESRI kompanijos sukurtais ArcGIS online produktais.
Už bendradarbiavimą autoriai dėkoja:
Aplinkos apsaugos agentūrai
Vilniaus miesto savivaldybės administracijai
Vilniaus visuomenės sveikatos biurui
Aplinkos apsaugos institutui
SIA „ELLE“

Apdovanojimas įteiktas 2021 m. virtualiame susitikime dalyvaujant premijos steigėjui.

Rūta Četrauskaitė pristato apdovanotą projektą virtualiame susirinkime

Interaktyvūs žemėlapiai