2020


Interneto žemėlapis „Svetimžemių invazinių augalų rūšių sklaida Varėnos-Gardino pasienio regione“. Marijus Pileckas. VšĮ Gamtos paveldo fondas.

Invazinės rūšys – natūralizavęsi svetimžemės rūšys, kurios sparčiai dauginasi, greitai plinta, užima dideles teritorijas ir daro įtaką vietinėms rūšims, ekosistemoms, ekonomikai ir (arba) žmonių sveikatai. Invazinių rūšių plitimas yra svarbi aplinkosaugos problema, kurią pripažįsta tiek atskiros šalys, tiek tarptautinė bendruomenė.

Projekto, vykdyto Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione, tikslas – gerinti vietos ir regioninių valdžios institucijų, taip pat kitų viešųjų įstaigų, veikiančių gamtos ir aplinkosaugos valdymo srityse, gebėjimus ir pajėgumus spręsti gamtines ir žmogaus sukeltas problemas tokias kaip invazinių rūšių plitimas.

Baltarusijoje projektas apėmė 1 555 kv. km teritoriją – šiaurinę Gardino ir Ščiutino rajonų dalį, įskaitant Katros ir Ežeronių (Aziorų) kraštovaizdžio draustinius, taip pat dalį Gardino girios kraštovaizdžio draustinio (dešiniajame Nemuno krante). Lietuvoje tyrimai vykdyti Varėnos rajone ir visoje Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje (2 256 kv. km). Maždaug trečdalis tirto ploto buvo saugomose gamtos teritorijose.

Vykdant projektą parengti žemėlapiai invazinių rūšių inventorizacijai, leidiniams ir ataskaitoms, parengta GIS duomenų bazė, atlikti skaičiavimai.  Sukurta internetinė žemėlapių aplikacija, pristatanti projekto rezultatus (erdvinius duomenis).

Apdovanojimas įteiktas 2020 m. gruodžio 11 d. virtualiame Lietuvos kartografų draugijos renginyje, dalyvaujant premijos steigėjui. 

Premijos įteikimas virtualiame Lietuvos kartografų draugijos renginyje

Interneto žemėlapiai