Inžinerinės fotogrametrijos laboratorija

Laboratorijos darbuotojai ekspedicijų metu vykdė Lietuvos kultūros paveldo objektų kartografavimą, sukaupė unikalų nykstančių kultūros paveldo objektų fotogrametrinį archyvą.

Lietuvos kartografų draugija