Lietuvos kartografijos metraštis

Lietuva turi gilias kartografijos mokslo ir technologijų taikymo tradicijas, tačiau tik nedaugelis apie tai žinome. Lietuviškosios kartografijos istorija siekia 16 a. pab. Susipažinkite su svarbiausiomis asmenybėmis, kūriniais ir organizacijomis, kurios tapo svarbiausiomis šios ilgos istorijos dalimis.

  • Kruopštus kartografo darbas
  • Žemėlapiai, kurie įtraukia
  • Profesinė bendruomenė
Lietuvos kartografų draugija

Lietuvos kartografija, kartografai ir žemėlapiai

Šiuo projektu Lietuvos kartografų draugija siekia plačiąją visuomenę supažindinti su kartografija: mokslu, amatu, profesija ir hobiu. Koks buvo pirmasis lietuviškasis žemėlapis, kas Lietuvoje buvo žemėlapių sudarymo pradininkas, kada ir kaip prasidėjo profesionalusis kartografijos laikotarpis? Šioje svetainėje susipažinsite su asmenybėmis, kurios kartografijos sričiai turėjo didžiausią įtaką. Peržiūrėkite įsimintiniausius kartografinius kūrinius, kuriuos sudarė Lietuvos kartografai. Sužinokite, kokios organizacijos kūrė Lietuvos kartografijos pamatus ir šiuo metu vienija šios profesijos žmones.

Projektą remia Lietuvos mokslų taryba
Lietuvos kartografų draugija Nacionalinė mokslinė-visuomeninė asociacija, savanoriškos narystės pagrindu vienijanti fizinius asmenis, kuriems rūpi kartografijos mokslas, praktika ir edukacija Lietuvos valstybėje. Skaityti daugiau >>

Žymiausi Lietuvos kartografai

Lietuvos kartografai iniciavę, sudarę ir vadovavę svarbiausiems šalies kartografiniams darbams. Asmenybės kūrusios ir kuriančios šiuolaikinės Lietuvos kartografijos pamatus.

Viena svarbiausių krypčių ar šakų ankstyvojoje lietuviškos geografijos užuomazgoje buvo kartografija. Kartografijos mokslo raida neatsiejama nuo geografijos.Kartografija apjungia geografijos, inžinerijos, geografinių informacinių sistemų, geodezijos, informacinių technologijų sritis. Dėl šios priežasties kartografas nėra vienos, siauros srities specialistas. Kartografas apjungia šias sritis kurdamas žemėlapius. Tokie buvo ir žymiausi Lietuvos kartografai.

Tyrinėti

Kartografiniai kūriniai

Kartografija – tai mokslas, turintis labai gilias šaknis, siekiančias senąsias Mesopotamijos ir Egipto civilizacijas, o galbūt ir priešistorinius laikus. Lietuvos kartografija daug jaunesnė, tačiau ir mūsų šalies teritorijai (buvusiai ir dabar esančiai) žemėlapiai pradėti kurti dar antikos laikais. Taigi lietuviškoji kartografija turi pakankamai gilias tradicijas.

Tyrinėti
Space Space
Space Space
Space

Organizacijos

Lietuvos kartografai pabirę po skirtingas verslo, mokslo, valstybines institucijas, tačiau juos vienija Lietuvos kartografų draugija.

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę  Vilniaus universiteto Kartografijos centro specialistai dėjo visas pastangas išlaikyti ir stiprinti anksčiau susiformavusias  žemėlapių sudarymo ir tyrimų  tradicijas. Intensyviai vykdant praktinę veiklą, mokslininkai plėtojo tarptautinius ryšius.2003 metų rugpjūčio mėnesį Durbane, Pietų Afrikoje Tarptautinės kartografų asociacijos Generalinė asamblėja vienbalsiai priėmė Lietuvą, atstovaujamą LKD atsakingosios sekretorės dr. Giedrės Beconytės, į savo gretas. Nuo to laiko LKD nariai dalyvauja TKA komisijose ir darbo grupėse, renginiuose, konkursuose.

Tyrinėti