Mokyklinis Lietuvos žemėlapis M 1:300 000

A. Vireliūnas, 1930 m.

Sieninis mokyklinis apžvalginis žemėlapis orientuojamas mokyklinio amžiaus vaikams ir skirtas geografijos mokymosi procesui įtvirtinti.

 
Lietuvos kartografų draugija