Lietuvos žemėlapis, leidinio „Lietuvos taikos sutartis su Rusija“ priedas

„Dirvos“ bendrovė, 1920 m.

Leidinys „Lietuvos taikos sutartis su Rusija“ – „Dirvos“ bendrovės leidinys, išleistas Marijampolėje, 1920 m. Leidinio priedą „Lietuvos žemėlapis“ M 1:1 050 000 sudarė pedagogas, chorvedys Albinas Iešmanta (1887-1888).

 
Lietuvos kartografų draugija