Lietuvos žemėlapis M 1:400 000

A. Krikščiūnas, 1933 m.

Žemėlapis apima visą Lietuvos teritoriją ir besiribojančių valstybių pakraščius. Rytinė Lietuvos siena išvesta pagal 1920 m. liepos 12 d. Taikos sutartį su sovietų Rusija.

 
Lietuvos kartografų draugija