Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis

M. K. Radvila Našlaitėlis organizavo LDK lauko kartografavimą bei valstybės žemėlapio sudarymą.

Lietuvos kartografų draugija