Renginiai

Įvykę draugijos organizuoti mokslo populiarinimo renginiai, renginių medžiaga ir informacija

Cartocon
2018, 2019

Konferencija apie kartografijos bei GIS technologijų taikymą bei mokslinių tyrimų praktiką Lietuvoje: istorija, šiandienos patirtis, ateities perspektyvos. Mokslo ir technologijų konferencija visiems, kurie kuria, naudoja, tyrinėja, programuoja ar tiesiog domisi žemėlapiais.

Konferencijos tikslas – stiprinti Lietuvos kartografijos, geografinės informacijos ir technologijų, nuotolinių tyrimų sričių mokslininkų bei versle dirbančių tyrėjų bendradarbiavimą ir gerinti jų informuotumą.

Seminaras - Visual analytics and its problems
2018

Pranešėjai : Dr. Gennady ANDRIENKO and Dr. Natalia ANDRIENKO, Fraunhofer Institute IAIS – Intelligent Analysis and Information Systems Germany.

Visual analytics aims to combine the strengths of human and computer data processing. Visualization, whereby humans and computers cooperate through graphics, is the means through which this is achieved. Sophisticated synergies are required for analyzing spatio-temporal data and solving spatio-temporal problems. It is necessary to take into account the specifics of the geographic space, time, and spatio-temporal data.

Tarptautinis vaikų žemėlapio konkursas
2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021

B. Petchenik vardo pasaulinis vaikų žemėlapio konkursas pradėtas organizuoti nuo 1993 m. Tarptautinė Kartografų Asociacija vienija kartografų draugijas iš 84 valstybių, kurios gali dalyvauti konkurse. Konkursas vyksta kas dveji metai TKA tarptautinės konferencijos metu. Kiekviena valstybė narė vykdo nacionalinius konkursus bei atranką savo šalyje ir 6 atrinktus darbus siunčia į tarptautinę parodą, kurios metu išaiškinami nugalėtojai.

Konkursą Lietuvoje organizuoja Lietuvos Kartografų Draugija, kuri nuo 2003 m. rugpjūčio mėn. yra TKA narė. 

GIS - paprasta ir atvira
2014, 2015

Konferencijos “GIS – paprasta ir atvira” tikslas – suburti kartu specialistus, kurie savo kasdienėje veikloje taiko ir naudoja atvirus GIS sprendimus, ir pradedančiuosius GIS technologijų naudotojus, kuriems šių specialistų žinios gali padėti. 

Konferencijoje pranešimus skaitė valstybės institucijų, verslo organizacijų, mokslo atstovai, o mokymų metu pristatyta kaip paprastai ir greitai pradėti naudoti atviro kodo GIS programinę įrangą kasdieniuose darbuose.

Nuo kartografijos iki geografinės informacijos mokslo
2013

Mokslinė konferencija skirta M.K.Radvilos Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės žemėlapio 400 metų jubiliejui

Šia konferencija siekta išryškinti kartografijos svarbą ir tęstinumą bei nubrėžti jos tolesnio vystymo Lietuvos valstybėje kryptis.

Tarp konferencijos kviestinių pranešėjų – pasaulinio lygio mokslininkai: Tarptautinės kartografų asociacijos viceprezidentas prof. dr. Menno-Jan Kraak (Olandija) ir Geovizualizavimo komisijos pirmininkas dr. Gennady Andrienko (Vokietija), Lietuvos institucijų ir verslo atstovai.

Tapk draugijos nariu

LKD nariu galite tapti susipažinę su draugijos įstatais ir sumokėję nario mokestį. Įveskite savo informaciją arba atsiųskite sekretorei spausdintą nustatytos formos prašymą, kurį rasite skiltyje “Narystė LKD”.